اینجانب شرکت/آقای/خانم نام پدر شماره شناسنامه/شماره ثبت

کد ملی/اقتصادی تلفن همراه

بااذعان به اینکه سیمان رنگی صرفاً جهت تولید قطعات سیمانی و بتنی و سنگ مصنوعی کاربرد دارد،درخواست خود را به شرح ذیل اعلام میدارم.


1-بسته نمونه سیمان رنگی شامل رنگهای ذیل:(هر بسته شامل 12 ظرف یک کیلوگرمی است.)

کد رنگ تعداد بسته از هر رنگ
آبی CB10
زرد CY20
قرمز CR30
سبز CG40
قهوه ای CBR50
نارنجی CO60
مشکی CK70
فیروزه ای SCCY01

2-درخواست سیمان رنگی عمده

کد رنگ تعداد بسته از هر رنگ