پوشش های رنگی سیمکا

نحوه استفاده:

انواع مختلف پوشش های رنگی سیمکا، پس از مخلوط شدن با آب به سه حالت شامل پاشش، اجرای غلطکی و تخته مال قابل مصرف بوده و نیاز به هیچگونه افزودنی دیگری ندارند. البته آب مصرفی برای این ملات حتماٌ باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی باشد. میزان آب مورد نیاز بسته به نوع مصرف (پاشش یا تخته مال) متفاوت بوده و معمولاٌ بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وزن پودر خشک متغیر است.
هنگام اختلاط با آب توجه به تنظیم حجم ملات ساخته شده برای مدت زمان مصرف با عنایت به محدوده زمان گیرش اولیه و ثانویه آن ضروری است. لذا پس از ساخت هر مقدار ملات و سفت شدن بیش از حد ملات پس از گذشت زمان، از افزودن مجدد آب به ملات خشک شده اجتناب نموده و مازاد ملات در پایان هر دوره کاری باید دور ریخته شود. هر نوع اختلاط این محصول با مواد دیگر از جمله پودر سنگ و یا حتی مخلوط کردن دو رنگ مختلف با هم بصورت خشک یا تر باعث تغییر مشخصات اولیه می گردد.
این محصول پس از اجرا مانند هر کار سیمانی دیگر نیاز به چندین نوبت آبدهی (کیورینگ) دارد تا ضمن حفظ رطوبت بمرور سختی و استحکام خود را بدست آورد. چنانچه به هر علت آبدهی کار اجرا شده مقدور یا بصرفه نباشد، برای کوتاه کردن دوره کیورینگ استفاده از رزین مخصوص سیمکا توصیه می شود.
استفاده از رزین مخصوص کیورینگ سیمکا علاوه بر افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه ها، در چسبندگی ملات به زیر کارهایی که فاقد هر گونه جذب آب می باشند، بسیار مؤثر است.