پودر بندکشی مخصوص کاشی CG90

آماده سازی سطح:

سطح اجرا باید عاری از گرد و غبار و ذرات سست بوده و از رنگ و پوششهای فرسوده و روغن وچربی عاری باشد. برای سطوح سیمانی با جذب آب بالا، مناسب میباشد قبل از کاشی کاری ، نسبت به آبدهی و مرطوب سازی اقدام گردد.

روش مصرف:
به میزان 25 الی 30 درصد وزن پودر چسب کاشی سامیکس ، آب تمیز اضافی نموده و با همزن برقی دور پایین اختلاط را انجام می دهیم. پودر را به آرامی به آب اضافه نموده و همزمان همزن روشن باشد و عمل اختلاط تا رسیدن به ملات همگن ادامه یابد. ملات آماده را به مدت 5 دقیقه استراحت می دهیم تا مواد پلیمری داخل چسب فعال گردد. مجدداً به مدت کوتاهی اختلاط را ادامه می دهیم. سپس با کاردک شیاردار چسب حاصله را بر روی سطح کاشی کشیده و در محل نصب قرار میدهیم. برای چسبندگی بهتر، کاشی را ضمن فشردن در محل خود حرکت میدهیم. حداقل 60% سطح کاشی باید با چسب پوشیده گردد.

مقدار مصرف:
بسته به نوع مصالح زیر کار، میزان ناهمواری، شیارهای پشت کاشی و جذب آب سطحی حدودا 2.5 تا 4 کیلوگرم برای یک مترمربع مورد نیاز می باشد.