ملات سفید بنایی سامیکس

نحوه و میزان مصرف:

جهت استفاده از این ملات کافی است محتویات داخل کیسه را به مرور به آب تمیز اضافه نموده و همزمان خوب مخلوط گردد.میزان آب مصرفی با توجه به محل مصرف متغیر است.بهتر است از همزن های برقی برای اختلاط کامل این محصول با آب استفاده شود.در هنگام ساخت و کاربرد ملات از تماس مستقیم پوست با ملات ساخته شده خودداری و از دستکش مناسب استفاده شود.
زمان مناسب برای استفاده از ملات ساخته شده بین ۱ تا ۲ ساعت بوده و بهترین دما هنگام اختلاط ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است.
میزان مصرف این ملات در هر میلی متر ضخامت به میزان ۱/۴ کیلوگرم در هر متر مربع است.
بهترین ضخامت مناسب اندودکاری ۲ تا ۴ میلی متر بوده و برای ضخامت های بیشتر حتماً باید در چندین نوبت پس از سفت شدن کامل ملات اندودکاری صورت پذیرد.